November 15, 2014, "reliefreduktiv 3" at QuadrART Dornbirn, Austria, till Feb.28, 2015